Kostnaden av Stigande Huspriser

I takt med att Sveriges bostadsmarknad fortsätter att blomstra, med rekordhöga huspriser som norm snarare än undantag, framträder en alltmer oroväckande bild av de ekonomiska vinnarna och förlorarna i denna utveckling. Medan...