Vad händer med ekonomin om vi alla skulle elda upp våra pengar?

I en promenad genom Vietnams pulserande gator, bevittnade jag en fascinerande ritual där lokala invånare brände falska pengar. Denna handling, tänkt att bringa välstånd och lycka, fångade uppmärksamheten hos en amerikansk turist. Med en blandning av förundran och skepsis utbrast turisten: ”Ni kommer inte bli rikare av att bränna upp pengar; det är bättre att använda dem!” varav Vietnamesen log som om det var Amerikanen som inte förstod och ryckte på axlarna som om att säga – det spelar väl ingen roll. Tanken är dock väldigt intressant – vad händer egentligen när pengar förstörs? Blir ett land fattigare? Svaret är inte så enkelt som man kan tro.

Vad är pengar?

För att förstå effekten av att elda upp pengar måste vi först förstå vad pengar faktiskt är. Pengar är inte bara fysiska objekt eller siffror på ett bankkonto; de är en överenskommelse mellan människor om ett utbytessystem. Denna överenskommelse gör det möjligt för oss att byta varor och tjänster effektivt. Pengars värde grundar sig inte i papperslapparna eller mynten i sig, utan i den allmänna tilliten till att andra också accepterar dessa som betalningsmedel. Mängden pengar representerar alla de varor och tjänster som är i omlopp i ekonomin, pengarnas värde är därmed enbart relativt till dessa varor och tjänster som man kan få utav dem.

Den teoretiska effekten av att bränna pengar

Låt oss nu anta ett teoretiskt scenario där hälften av alla pengar i ett land förstörs. Instinktivt kan man tänka att landets ekonomi skulle ta stor skada. Men pengars värde är ju just relativt; det bestäms av hur mycket varor eller tjänster de kan bytas mot. Om mängden pengar halveras, men den totala mängden varor och tjänster förblir densamma i landet, skulle värdet av de återstående pengarna teoretiskt sett fördubblas. Detta fenomen kallas för deflation.

Eldar upp pengar gör inte nödvändigtvis ett land fattigare

Att bränna upp pengar reducerar penningmängden, vilket bör höja de återstående pengarnas köpkraft. Bloggen förespråkar förstå inte förstörelse av pengar som en praktisk ekonomisk strategi, då detta i de flesta länder dessutom är olagligt. I verkligheten är penningpolitik dessutom komplex och styrs av centralbanker för att balansera inflation och stimulera ekonomisk tillväxt. Värdet av pengar är dessutom dynamiskt och påverkas av många faktorer såsom förtroendet för den utgivande myndigheten och ekonomins övergripande hälsa. Majoriteten av pengar är idag dessutom inte i pappersform utan som siffror i ett datorark hos banker. Så även om man skulle bränna alla fysiska pengar, så skulle en hel del digitala pengar finnas kvar. Värdet på dessa borde i teorin dock gå upp relativt till hur stor del av pengamängden det finns av papperspengar kontra digitala. Dessutom hade nog någon centralbank förmodligen reagerat på alla bränna pengar och helt enkelt trycka upp lika många nya, vilket då hade gjort övningen till ett nollsummespel – dock med staten som glad ägare (som får pengarna från centralbanken) av en stor summa nya pengar!

Kontrasten mellan pengar och fysiska tillgångar

Det finns en avgörande skillnad mellan att förstöra pengar och att förstöra faktiska tillgångar som mat, bostäder eller infrastruktur. Fysiska tillgångar representerar verkliga värden och deras förstörelse minskar faktiskt ett lands rikedom och välfärd. I kontrast är pengar ett medel för transaktion och enbart ett mått på värde. Att förstöra dem påverkar inte direkt landets fysiska tillgångar eller produktionskapacitet. I vissa kulturer idag offrar man idag fortfarande prylar, mat och diverse mög av reellt värde – även förr i tiden i Sverige offrade vi allt från getter till människor för att gudarna skulle bli på gott humör. Denna typ av förstöring av gods är dock direkt kapitalförstöring och försämrar utan tvekan ett lands välstånd. Så sluta göra det ifall det är något ni sysslar med, kan nästan garantera att gudarna inte bryr sig i vilket fall.

En reflexion över värde och välfärd

Politikern Gudrun Schyman brände en gång upp pengar offentligt för att göra en poäng om ojämlikhet av löner mellan könen, vilket ledde till en våg av upprördhet. Kritikerna menade att pengarna kunde ha givits till de som behövde dem. Även om akten i sig kan te sig infantil och lite korkad, är dock pengars värde är mer komplicerat än så. Att bränna pengar minskar inte nödvändigtvis ett samhälles välstånd, förutsatt att den totala mängden varor och tjänster förblir oförändrad. Denna betraktelse bjuder kan ge viss insikt en djupare förståelse för ekonomi, värde och de system som binder samman vårt samhälle. Pengar är enbart pengar för att vi säger att de är pengar, och vi accepterar absurditeten av dem för att systemet är så löjligt praktiskt. Pengar är utan tvekan är ett av de mest framgångsrika memen i världshistorien, där folk som inte tycker lika om särskilt mycket om varandra alls likväl kan komma överens om att pengar har ett värde. Trots att Nordkorea avskyr USA, har de inget emot att ta emot amerikanske dollar som betalningsmedel. Trots att Osama Bin Laden avskydde Amerikansk imperialism, var hans lya full av amerikanska sedelbuntar, och han finansierade därmed per proxy, den amerikanska stadsskulden och deras ekonomi. Terrorgruppen ISIS använde sig av Amerikanska dollar, även när USA bombade dem från luften med hellfire missiler.

Pengar är ett fascinerande fenomen – många jagar dem hela livet i tron att de ska göra dem lyckliga, samtidigt som man i teorin skulle kunna elda upp dem och vara lika rik efteråt (ifall alla gjorde detsamma). Utan pengar kan livet bli en plåga, och tragiskt många självmord kan relateras till skulder, brist på pengar och den efterföljande skammen från de bägge. Folk blir ofta jätteglada när de vinner pengar, samtidigt som forskning visar att deras långsiktiga lycka förblir densamma.

Det viktiga att inse med pengar är att de inte är mer än ett fysiskt kontrakt mellan alla människor som använder dem – en överenskommelse om att man lovar att erbjuda arbete mot en viss tjänst över tid som betalningsmedel. Detta är det inte värt att dö för, och inte heller något att spendera resten av sitt liv att jaga. Dock är det ett otroligt användbart fenomen, och utan pengar blir livet i ett modernt samhälle ofta besvärligt. Så, bränn dem inte – du kommer förmodligen behöva dem till något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait